Моdificirani bitumen i njegove vrste

U ovom članku nećemo govoriti samo o osnovnim vrstama modificiranog bitumena, već ćemo ukazati i na njegove bitne odlike, na koje se obvezatno mora obratiti pozornost prilikom korištenja ovakvih građevinskih materijala.

Odmah treba istaći da je proces modifikacije bitumena postupak koji ima za cilj da se poboljšaju svojstva bitumena na račun dodavanja specijalnih aditiva u bitumen. Ubacivanje odgovarajućeg polimera i dobivanje modificiranog bitumena omogućava da se bitumenu poboljšaju svojstva, među koje spadaju: povećana stabilnost na povišenim temperaturama ili otpornost na niske temperature, veća otpornost na opterećenja, bolja elastičnost, dugotrajnost i tako dalje. Kao osnovni polimerni modifikatori bitumena učinkovito se koriste (uključujući i u proizvodnji različitih građevinskih materijala) takvi aditivi kao što su APP, odnosno ataktički polipropilen, odnosno, drugim riječima, dobija se APP- modificirani bitumen, pri čemu, ponekad, skupa sa izotaktičkim polipropilenom, kao i SBS, odnosno, polimer stiren-butadien-stiren – to je SBS- modificirani bitumen.

Po pravilu se materijali od modificiranog bitumena nazivaju polimerno-bitumenski, a u nekim slučajevima, osobito u prevedenim materijalima, može se susresti i termin – gumenasti bitumeni, odnosno to su materijali na temelju bitumena koji se modificira uz pomoć SBS polimera, ili plasto-bitumeni, odnosno APP- modificirani bitumen.

fotoMaterijali u kojima je upotrijebljen stiren-butadien-stiren, kao i oni u kojima je upotrijebljen ataktički polipropilen, imaju i jake i slabe strane. Prilikom razmatranja materijala sa istom osnovom, ali sa različitim modifikatorima, mogu se izdvojiti najrazličitije osobenosti, o kojima ćemo u nastavku nešo reći. Primjerice, APP materijali se odlikuju visokom stabilnošću na ultraljubičastno zračenje, kao i kemijskom otpornošću na lužine i kiseline, povećanom toplinskom otpornošću na temelju SBS materijala, kao i izuzetno dobrom adhezijom na staklo i kovine. Sve je to od bitnog utjecaja na polje primjene APP modificiranog bitumena. Sa druge strane, SBS materijali odlikuju se svojom otpornošću na niske temperature, odličnom elstičnošću, a osim toga, prilično lako prate konfiguraciju površine na koju se nanose. Zbog slabije toplinske stabilnosti SBS modificirani bitumen može prouzrokovati određene probleme kod nanošenja. Upravo iz tog razloga ovakve radove treba izvoditi posebno pažljivo i promišljeno. Osim toga, ne možemo a da ne kažemo nešto o karakterističnim odlikama pojedinih modificiranih bitumena, s obzirom da se njihova svojstva mogu značajno promijeniti u ovisnosti od koncentracije modifikatora.

Po pravilu, dodaci SBS iznose oko 3-6 masena postotka. Potrebna količina ovog materijala ovisi od disperzionog stanja materijala. Tako, primjerice, ako se polimer stiren-butadien-stiren ubacuje u obliku fine disperzije, onda se njegova potrošnja, kao i koncentracija, smanjuje, a ako se isti ubacuje u obliku krupnije disperzije, onda je situacija obrnuta, odn. za dobijanje visoko kvalitetnog modificiranog bitumena, koncentraciju modifikatora treba malo povećati. Skupa sa tim, kod zagrijavanja modificiranog bitumena, koji je poboljšan sa SBS, često se očituje sklonost ka razdvajanju faza polimera i bitumena, odnosno, takav modificirani bitumen je relativno nestabilan kod čuvanja. Sve se ovo obvezatno mora uzeti u obzir prilikom korištenja bilo koje vrste modificiranog bitumena.

 

 

обновлено: June 12, 2015 автором: producing