All posts by producing

Odlike modificiranog bitumena za dobivanje krovnih prajmera

Za izradu krovnih osnova koriste se materijali koji na svojoj površini mogu imati pore i koji ne mogu osigurati dovoljnu adheziju sa krovnim pokrivačem. Ako se mini otvori ne zatvore pravovremeno, u njih će se uvući voda. Ovo je nepoželjno pošto se kod promjene temperatura i naknadnog smrzavanja/topljenja na temeljnoj površini stvaraju pukotine, a sam krovni pokrivač se razara.

Da bi se uklonio poguban utjecaj poroznosti i povećala čvrstoća prianjanja osnove krova sa krovnim pokrivačem, obije se površine obrađuju tečnim osnovnim slojem (prajmerom) koji je izrađen na temelju bitumena.

Prajmer predstavlja koncentriranu disperziju naftnih bitumena koji se odlikuju temperaturom omekšavanja koja nije manja od 80 ºС i specijalno odabranih otapala.

Prilikom uporabe bitumena za stvaranje filmskog premaza neophodno je uzeti u obzir oblasti primjene materijala za dobivanje boja i lakova, pošto je vodonepropusnost veziva znatno niža nego kod kaučuka i drugih plastičnih masa. Osim toga, bitumen ima dobra antikorozijska svojstva i visoke dielektrične pokazatelje. Sirovinska je osnova za proizvodnju bitumena, praktički, neiscrpna, što nam daje za pravo davati optimističke prognoze glede prelaska nekih boja i lakova na bitumenski temelj.

Pri tome se nemodificirani bitumen u sastavu premaza mora zamijeniti, pošto ne odgovara postojećim standardima.

Uvođenje modifikatora omogućava izradu bitumenskih materijala za proizvodnju boja i lakova na novoj razini: dobiva se mogućnost nanošenja istih na metalne površine, u cilju prekrivanja rđe. Tom se prilikom ne mora obavljati skupocjena procedura čišćenja površine postupkom pjeskarenja.

Rđa u ovom slučaju istupa u ulozi komodifikatora koji ne da pogoršava, već, naprotiv, poboljšava eksploatacijska svojstva bitumenskih premaza.

Uporaba modifikatora omogućava poboljšanje kvalitete dobivenih temeljnih premaza i povećanje njihovih adheziono-mehaničkih svojstava. Prajmeri povećavaju rok korištenja   betona na račun maksimalnog pronicanja u površinu prilikom nanošenja i kasnijeg uklanjanja svih nepovezanih čestica.

 

 

 

Tvrtka GlobeCore prikazala svoja postrojenja u Bugarskoj

Od 18. dо 24. listopada 2015. godine, za zastupnike poduzeća na polju cestogradnje i druge zainteresirane organizacije u Bugarskoj, održano je predstavljanje postrojenja tvrtke GlobeCore.

Ove promocije održane su u Sofiji, Plovdivu, Ruse, Bosilegradu i drugim većim gradovima. Suradnici tvrtke GlobeCore prikazali su kako materijale o samoj tvrtki, tako i one o postrojenjima koja proizvode: o postrojenjima za proizvodnju bitumenske emulzije (tip UVB-1), o postrojenjima za modificirenje bitumena polimerima (tip UVB-2), kao i o laboratorisjkim uređajima.

Zainteresiranost predstavnika Bugarskih poduzeća za postrojenja tvrtke GlobeCore nije slučajna. Kao prvo, potražnja bitumenskih emulzija i modificiranog bitumena u ovoj zemlji u stalnom je porastu. Kao drugo, od 2009. godine u Varni uspješno posluje tvornica za proizvodnju modificiranog bitumena, koja u svojoj proizvodnji koristi postrojenja naše tvrtke.

Na promocijama su bile nazočne ne samo stručne tehničke osobe, već i ravnatelji organizacija poduzeća cestogradnje. Po završetku zvaničnog dijela promocija, svi sudionici su mogli dobiti iscrpne odgovore na postavljena pitanja tehničkog karaktera od inženjera-konstruktora tvrtke GlobeCore.

Naša tvrtka se zahvaljuje bugarskim kolegama za ispoljeni interes i srdačan prijem, i očekuje daljnju uspješnu suradnju.

 

Inovacije u cestogradnji – u čemu je prednost primjene bitumenske emulzije

Prilikom izgradnje cesta sve češće se koristi bitumenska emulzija koja se primjenjuje umjesto bitumena. Ovaj vezivni materijal pronađen je u SAD i tijekom pola stoljeća uspješno se koristi u cijelom svijetu kao jedan od sastojaka materijala za gradnju cesta.

Bitumenska emulzija služi kao vezivni materijal za podsloj kod izvođenje cesta. Fizičke značajke bitumenske emulzije su takve da materijal ne zahtijeva jako zagrijavanje prije uporabe i isti se raspodjeljuje po čitavoj površini tucanika u ravnomjernijem sloju od običnog bitumena. Cijena bitumenske emulzije izravno ovisi o cijeni sirovina.

Tandem vibration roller compactor working on asphalt pavement

Kod gradnje cesta bitumenska se emulzija koristi također i za formiranje asfaltne prevlake u uvjetima povećane vlažnosti i smanjene temperature, za popravke rupa na cestovnom zastoru temeljem suvremene tehnologije prožimanja, hladne obrade kod radova na obnovi autocesta, kod površinske dorade ishabanih slojeva ceste i t.d. Bitumenska emulzija je pogodna za uporabu kod izrade višeslojnih cestovnih zastora. Obrada pomoću ove vezivne tvari služi za površinsko i strukturno obnavljanje slojeva, spriječavanje prevremenog uništavanja magistralnih cesta, za zaštitu od djelovanja vode, za poboljšanje prianjanja pneumatika na cestovni zastor, te za povećanje pokazatelja otpornosti na habanje.

Kao rezultat primjene bitumenske emulzije cestovni zastor dobiva odlične kvalitetne pokazatelje, takve kao što su otpornost na smicanje i povećan vijek eksploatacije.

U sastav bitumenske emulzije obvezatno ulazi bitumen i voda u omjeru 50 i 40%. Od ostalih sastojaka može se izdvojiti oko 3-5% smješe sekundarnog proizvoda prerade pamukovog ulja sa sekundarnim katranom, 1% hidroksida natrija ili kalija, te drugi emulgatori.

Priprema bitumenske emulzije dijeli se na bitumensku i vodenu fazu.Bitumenska faza predstavlja smješu bitumena s različitim dodacima (aditivi, razrjeđivači i dr.). Vodenu fazu čine emulgatori koji se dodaju u pripremljenu vodu za pravljenje emulzije. Ova faza obuhvaća pripremu emulgatora od dijela smješe masne mase u vidu sekundarnog proizvoda prerade ulja pamuka i sekundarnog katrana, u procesu njihovog miješanja sa zagrijanim rastopom hidrokidsa natrija ili kalija u vodi, do potpunog rastvaranja ovakve smješe.

Kao rezultat toga, dva sastojka se uz pomoć specijalnih dozatora ubacuju u zaseban uređaj za umješavanje, koji je opremljen koloidnim mlinom sa oko 6 tisuća okretaja u minuti. Bitumen se usitnjava na čestice mikronskih razmjera koje dospijevaju u mehuriće emulzione vode i koji se nalaze u lebdećem stanju. Ovako dobiveni proizvod umješavanja naziva se bitumenska emulzija.

 

U glavne prednosti njezine primjene spada ušteda resursa i energije. Ukupni troškovi radova smanjuju se zahvaljujući povećanom vijeku eksploatacije bitumenske emulzije u vremenskim uvjetima od proljeća do pozne jeseni. Pored toga, tehnologija primjene bitumenske emulzije za izvođenje cestovnog zastora je ekološki čista, nema emisije otapala u atmosferu, niti opasnosti od eksplozije za vrijeme obrade i prijevoza bitumenske otopine.

Bitumenska emulzija poboljšava elastičnost, jačinu, adhezivna svojstva površinskog sloja autocesta, smanjuje osjetljivost na temperaturne promjene i predstavlja kvalitetan proizvod suvremene kemijske industrije.

 

 

Laboratorijska oprema za dobivanje modificiranog bitumena

Моdificirani bitumeni počeli su se pojavljivati još 60-tih godina prošloga stoljeća. Njihovu pojavu omogućio je skraćeni rok uporabe gornjih slojeva cestovnih zastora uslijed povećanih osovinskih opterećenja prometnih sredstava i intenziteta prometa.   Tradicionalni asfaltobetoni nisu više mogli zadovoljiti potrebnu dugovječnost primjene cestovnih zastora. Pošto se njihova kvaliteta uglavnom određuje značajkama bitumenskih veziva, izveden je zaključak o svrsishodnosti zamjene običnih bitumena bitumenima modificiranim s polimerima.

УВБ-2-ЛU prvoj su fazi obavljana ispitivanja učinkovitosti primjene različitih polimera, kao i traženje najboljih tehnologija za njihovo usklađivanje sa bitumenom uz pomoć laboratorijskih uređaja. Vremenom su dobiveni rezultati bili sistematizirani, ali znanstvena istraživanja u oblasti modificiranog bitumena ne prestaju ni danas.

Tvrtka GlobeCore nudi istraživačkim laboratorijima, znanstvenim institutima, kao i industrijskim poduzećima, koja su specijalizirana za proizvodnju asfaltnobetonskih smjesa, gradnju i popravke cesta, mostova i nadvožnjaka, laboratorijske uređaje tipa UMB-L. Ovi su uređaji namijenjeni za izradu receptura za modificirane bitumene i za obavljanje različitih pokusa.

Uređaj radi na principu protočnog miješanja uz istodobno dispergiranje bitumena i polimera, što se omogućava na račun uporabe koloidnog mlina.

Prednosti laboratorijskih uređaja tipa UMB-L trgovačke marke GlobeCore su:

– mogućnost izvođenja pokusa izravno na mjestu proizvodnje;

– dobivanje pokusnih uzoraka modificiranog bitumena s kapacitetom do 12 litara u jednom radnom ciklusu;

– dobivanje uzoraka modificiranog bitumena za laboratorijsku analizu bez većih utrošaka polaznih materijala (bitumena, polimera, adhezionih dodataka, plastifikatora i t.d.);

– mogućnost dodavanja tečnih sastojaka u procesu izrade modificiranog bitumena;

– оperativno optimiranje tehnološkog procesa izrade modificiranog bitumena kod određivanja neophodne količine dodataka potrebnih za modifikaciju;

– mogućnost isporučivanja kako pojedinačnih uređaja, tako i u kompletu s postrojenjima namijenjenim za dobivanje modificiranih bitumena u industrijskim obujmima;

– mogućnost dobivanja savjeta od visoko kvalificiranih stručnjaka kako u fazi odabira, tako i u fazi korištenja opreme;

– udobnost u korištenju.

Laboratorijska oprema za proizvodnju bitumenske emulzije

U općem slučaju laboratorijska oprema omogućava modeliranje u malim omjerima procesa koji se odvijaju u realnom svijetu. Upravo na takvoj opremi je 20-tih godina prošloga stoljeća prvi put bio dobiven takav material, kao što je bitumenska emulzija.

Većina postupaka za njezinu proizvodnju utemeljena je na emulgiranju bitumena u vodi, što se u laboratorijskim uvjetima može realizirati uz pomoć:

– mješalice s lopaticama;

– ultrazvukа;

– koloidnog mlina;

– kombiniranim postupkom.

УВБ-1ЛTvrtka GlobeCore nudi laboratorijima, znanstveno-istraživačkim institutima i industrijskim poduzećima, koja su specijalizirana za proizvodnju bitumenskih materijala, laboratorijski uređaj tipa UVB-1L, namijenjen za:

– izradu i testiranje receptura za bitumenske emulzije;

– izradu laboratorijskih uzoraka (partija) bitumenskih emulzija.

Princip rada takvih uređaja temelji se na uribavanju čestica bitumena između rotora i statora koloidnog mlina u zazoru veličine 0,5 mm i stvaranju, na granici razdvajanja vodene i bitumenske faze, sloja površinski aktivne tvari. Primjena koloidnog mlina omogućava dobivanje visoko stabilnog proizvoda, što nije uvijek moguće u slučaju uporabe običnih mješalica s lopaticama (ne ostvaruje se potrebno usitnjavanje bitumena) i ultrazvučnih vibracija (potrebno je prethodno fino usitnjavanje bitumena).

Prednosti laboratorijskih uređaja tipa UVB-1L trgovačke marke GlobeCore su:

– kontrola kvalitete dobijenih uzoraka bez većih utrošaka polaznih materijala (bitumena, vode, emulgatora i dr.);

– testiranje svake recepture bitumenske emulzije;

– proizvodnja pokusnih uzoraka kationskih i anionskih bitumenskih emulzija sa maksimalnim kapacitetom do 20 litara/minut;

– ispitivanje karakteristika materijala kod ubacivanja u njega različitih dodataka za modifikaciju;

– mogućnost isporučivanja kako pojedinačnih uređaja, tako i u kompletu s bitumensko-emulzionim postrojenjima namijenjenim za dobivanje proizvoda u industrijskim omjerima;

– rad u poluautomatskom režimu;

– оprema može biti posebno korisna proizvođačima bitumenskih emulzija koji izrađuju recepture u skladu s lokalnim zahtjevima;

– mogućnost dobivanja savjeta od visoko kvalificiranih stručnjaka kako u fazi odabira, tako i u fazi korištenja opreme;

– udobnost u korištenju.

 

 

 

U Vijetnamu je pušteno u rad i uspješno radi postrojenje UVB-2.

Dana 8. svibnja završeni su radovi na puštanju postrojenja u rad i njegovog optimiranju u Vijetnamu. U jednu građevinsku organizaciju u ovoj zemlji bilo je isporučeno postrojenje tipa UVB-2 (kapaciteta 22 m³/sat) za modifikaciju bitumena polimerima.

Modificirani bitumen, dobiven na postrojenjima UVB pod trgovačkom markom GlobeCore, koristi se u gradnji i remontu autocesta, mostova i nadvožnjaka.

Postrojenja ovog tipa veoma su tražena od poduzeća koja se bave popravkama cesta i izradom asfaltnih putnih zastora, hidroizolacijom zgrada i postavljanjem mekih krovova.

GlobeCore je predstavio svoja postrojenja u Srbiji i Makedoniji

Pošetkom prosinca 2014. godine predstavnici tvrtke GlobeCore bili su u radnoj posjeti Beogradu, Skoplju i niz drugih gradova u Srbiji i Makedoniji.

Na pozive tvrtki koje su nas pozvale, manager naše tvrtke Antonina Sokhan je predstavila postrojenja za proizvodnju bitumenskih emulzija i modificiranih bitumena.

Kao slušaoci kod predstavljanja postrojenja prisustvovali su suradnici podezeća koja se bave gradnjom i popravkom i održavanjem cesta, kao i proizvodnjom materijala za gradnju cesta. Tijekom predstavljanja, osim postrojenja za bitumenske emulzije, koja proizvodi tvrtka GlobeCore, razmatrana su i pitanja osobitosti njihovih primjena u uvjetima Srbije i Makedonije, kao i mogućnosti povezivanja sa već postojećim tehnološkim uređajima.

Na temelju rezultata ovih posjeta slobodno možemo istaći da je oprema GlobeCore u mogućnosti kvalitetno rješavati zadatke koji stoje pred graditeljima cesta u Srbiji i Makedoniji.

Моdificirani bitumen i njegove vrste

U ovom članku nećemo govoriti samo o osnovnim vrstama modificiranog bitumena, već ćemo ukazati i na njegove bitne odlike, na koje se obvezatno mora obratiti pozornost prilikom korištenja ovakvih građevinskih materijala.

Odmah treba istaći da je proces modifikacije bitumena postupak koji ima za cilj da se poboljšaju svojstva bitumena na račun dodavanja specijalnih aditiva u bitumen. Ubacivanje odgovarajućeg polimera i dobivanje modificiranog bitumena omogućava da se bitumenu poboljšaju svojstva, među koje spadaju: povećana stabilnost na povišenim temperaturama ili otpornost na niske temperature, veća otpornost na opterećenja, bolja elastičnost, dugotrajnost i tako dalje. Kao osnovni polimerni modifikatori bitumena učinkovito se koriste (uključujući i u proizvodnji različitih građevinskih materijala) takvi aditivi kao što su APP, odnosno ataktički polipropilen, odnosno, drugim riječima, dobija se APP- modificirani bitumen, pri čemu, ponekad, skupa sa izotaktičkim polipropilenom, kao i SBS, odnosno, polimer stiren-butadien-stiren – to je SBS- modificirani bitumen.

Po pravilu se materijali od modificiranog bitumena nazivaju polimerno-bitumenski, a u nekim slučajevima, osobito u prevedenim materijalima, može se susresti i termin – gumenasti bitumeni, odnosno to su materijali na temelju bitumena koji se modificira uz pomoć SBS polimera, ili plasto-bitumeni, odnosno APP- modificirani bitumen.

fotoMaterijali u kojima je upotrijebljen stiren-butadien-stiren, kao i oni u kojima je upotrijebljen ataktički polipropilen, imaju i jake i slabe strane. Prilikom razmatranja materijala sa istom osnovom, ali sa različitim modifikatorima, mogu se izdvojiti najrazličitije osobenosti, o kojima ćemo u nastavku nešo reći. Primjerice, APP materijali se odlikuju visokom stabilnošću na ultraljubičastno zračenje, kao i kemijskom otpornošću na lužine i kiseline, povećanom toplinskom otpornošću na temelju SBS materijala, kao i izuzetno dobrom adhezijom na staklo i kovine. Sve je to od bitnog utjecaja na polje primjene APP modificiranog bitumena. Sa druge strane, SBS materijali odlikuju se svojom otpornošću na niske temperature, odličnom elstičnošću, a osim toga, prilično lako prate konfiguraciju površine na koju se nanose. Zbog slabije toplinske stabilnosti SBS modificirani bitumen može prouzrokovati određene probleme kod nanošenja. Upravo iz tog razloga ovakve radove treba izvoditi posebno pažljivo i promišljeno. Osim toga, ne možemo a da ne kažemo nešto o karakterističnim odlikama pojedinih modificiranih bitumena, s obzirom da se njihova svojstva mogu značajno promijeniti u ovisnosti od koncentracije modifikatora.

Po pravilu, dodaci SBS iznose oko 3-6 masena postotka. Potrebna količina ovog materijala ovisi od disperzionog stanja materijala. Tako, primjerice, ako se polimer stiren-butadien-stiren ubacuje u obliku fine disperzije, onda se njegova potrošnja, kao i koncentracija, smanjuje, a ako se isti ubacuje u obliku krupnije disperzije, onda je situacija obrnuta, odn. za dobijanje visoko kvalitetnog modificiranog bitumena, koncentraciju modifikatora treba malo povećati. Skupa sa tim, kod zagrijavanja modificiranog bitumena, koji je poboljšan sa SBS, često se očituje sklonost ka razdvajanju faza polimera i bitumena, odnosno, takav modificirani bitumen je relativno nestabilan kod čuvanja. Sve se ovo obvezatno mora uzeti u obzir prilikom korištenja bilo koje vrste modificiranog bitumena.

 

 

Bitumenska emulzija: osnovne informacije

Da li znate što je to bitumenska emulzija? Za čega se ona koristi, u kakvim uvjetima se proizvodi. Sve ovo, kao i mnogo toga razmotrićemo u ovom iscrpnom materijalu.

U cjelini gledano, na upotrebi emulzije zasniva se proizvodnja najrazličitijih predmeta koji nas okružuju. U neku ruku, čak su i mlijeko ili krema za obuću, neka vrsta emulzije. Kada govorimo o bitumenskim emulzijama, možemo reći da je to svojevrsni sustav „ulje u vodi“, u kojemu su čestice bitumena predstavljene u vodenoj fazi, kao izdvojeni elementi. I da se bitumen ne bi sljepljivao u takvom mediju, da ne bi stvarao         konglomerate, učinkovito se koriste različiti dodaci, koji se nazivaju emulgatori.

Ne možemo a da ne spomenemo da bitumenska emulzija omogućava uštede u resursima, ona je pogodna za prevoz i skladištenje. Isto tako, od ne male važnosti je i to što bitumenska emulzija predstavlja ekološki čisti proizvod, a tehnologije koje su zasnovane na korištenju takvih emulzija, odlikuju se ekonomičnošću i relativnom dostupnošću. Još jedna bitna odlika se sastoji u tome što se bitumenska emulzija odlično meša s lateksom.

Po pravilu, stručnjaci koji rade sa bitumenskim emulzijama, na ovaj ili onaj način susreću se sa različitim markama bitumena. Kao rezultat toga, bitumenske emulzije se mogu značajno razlikovati po svojstvima i mogućnostima upotrebe. Ne smemo da zaboravimo i otapala koja se u manjim količinama dodaju u smješu, pri čemu treba voditi računa da ne dođe kako do preteranog otapanja, tako ni do taloženja sastojaka smješe. Također se mora istaći da se otapalo koristi kao djelotvorno sredstvo koje smanjuje stupanj viskoznosti bitumena. U takvom slučaju bitumen će se bolje ponašati na nižim temperaturama.

Kada započinjemo razgovor o vodi i bitumenskoj emulziji, ne smijemo da ne obratimo pozornost na to da kationske emulzije u usporedbi s anionskim analozima nisu toliko osjetljive na količinu vode koja se ubacuje u sastav. Anionske emulzije, nasuprot, prilično aktivno i intenzivno reagiraju na tekućinu, a zapravo na sadržaj velike količine mineralnih primjesa u vodi. Kada se govori o kiselinama, onda se prvenstveno koristi octena kiselina, ali mnoge tvrtke postupno odustaju od primjene ove kiseline u proizvodnji bitumenskih emulzija, s obzirom da ista pospješuje koroziju koloidnih mlinova. Ponekad se umjesto octene kiseline može koristiti fosforna kiselina.

Kao katalizator, koji omogućava dobijanje bitumenska emulzija, najčešće se koristi kalcijev klorid. Uz pomoć takvog dodatka moguće je povećati viskoznost i stabilnost emulzije. Također se veoma uspješno koriste različiti polimerni aditivi u cilju modifikovanja polaznog bitumena. Takvi aditivi u još većem stupnju omogućavaju da se poveća viskoznost bitumena. Pored toga, u vodenu fazu se ponekad dodaju specijalni lateksni aditivi.

УВБ-1 фотоKada se govori o bitnim svojstva bitumenskih emulzija, mora se nešto reći i o taloženju, koalescenciji i flokulaciji. Taloženje ili sedimentacija predstavlja proces obrnutog kretanja bitumena u emulziji. Proces flokulacije povezan je sa objedinjavanjem čestica bitumena u konglomerate. Ova pojava se može lako izbjeći najobičnijim miješanjem bitumenske emulzije, što dovodi do djelimičnog obnavljanja njezinih svojstava. Koalescencija je proces objedinjavanja manjih čestica bitumena uz stvaranje krupnijih čestica. Ovaj proces se, po pravilu, odigrava u momentu raspadanja emulzije.

Kada govorimo o tome kako se bitumenska emulzija proizvodi, onda je prvo, na čemu moramo da se zaustavimo – koloidni mlin. On propušta zagrijani bitumen i vodenu fazu, u njemu se bitumen razbija na mnoštvo sitnih čestica. Koloidni mlinovi predstavljaju glavni uredjaj u proizvodnji bitumenskih emulzija, a od kvalitete ovog uređaja umnogome ovisi kvaliteta krajnjeg proizvoda.