Bitumenska emulzija: osnovne informacije

Da li znate što je to bitumenska emulzija? Za čega se ona koristi, u kakvim uvjetima se proizvodi. Sve ovo, kao i mnogo toga razmotrićemo u ovom iscrpnom materijalu.

U cjelini gledano, na upotrebi emulzije zasniva se proizvodnja najrazličitijih predmeta koji nas okružuju. U neku ruku, čak su i mlijeko ili krema za obuću, neka vrsta emulzije. Kada govorimo o bitumenskim emulzijama, možemo reći da je to svojevrsni sustav „ulje u vodi“, u kojemu su čestice bitumena predstavljene u vodenoj fazi, kao izdvojeni elementi. I da se bitumen ne bi sljepljivao u takvom mediju, da ne bi stvarao         konglomerate, učinkovito se koriste različiti dodaci, koji se nazivaju emulgatori.

Ne možemo a da ne spomenemo da bitumenska emulzija omogućava uštede u resursima, ona je pogodna za prevoz i skladištenje. Isto tako, od ne male važnosti je i to što bitumenska emulzija predstavlja ekološki čisti proizvod, a tehnologije koje su zasnovane na korištenju takvih emulzija, odlikuju se ekonomičnošću i relativnom dostupnošću. Još jedna bitna odlika se sastoji u tome što se bitumenska emulzija odlično meša s lateksom.

Po pravilu, stručnjaci koji rade sa bitumenskim emulzijama, na ovaj ili onaj način susreću se sa različitim markama bitumena. Kao rezultat toga, bitumenske emulzije se mogu značajno razlikovati po svojstvima i mogućnostima upotrebe. Ne smemo da zaboravimo i otapala koja se u manjim količinama dodaju u smješu, pri čemu treba voditi računa da ne dođe kako do preteranog otapanja, tako ni do taloženja sastojaka smješe. Također se mora istaći da se otapalo koristi kao djelotvorno sredstvo koje smanjuje stupanj viskoznosti bitumena. U takvom slučaju bitumen će se bolje ponašati na nižim temperaturama.

Kada započinjemo razgovor o vodi i bitumenskoj emulziji, ne smijemo da ne obratimo pozornost na to da kationske emulzije u usporedbi s anionskim analozima nisu toliko osjetljive na količinu vode koja se ubacuje u sastav. Anionske emulzije, nasuprot, prilično aktivno i intenzivno reagiraju na tekućinu, a zapravo na sadržaj velike količine mineralnih primjesa u vodi. Kada se govori o kiselinama, onda se prvenstveno koristi octena kiselina, ali mnoge tvrtke postupno odustaju od primjene ove kiseline u proizvodnji bitumenskih emulzija, s obzirom da ista pospješuje koroziju koloidnih mlinova. Ponekad se umjesto octene kiseline može koristiti fosforna kiselina.

Kao katalizator, koji omogućava dobijanje bitumenska emulzija, najčešće se koristi kalcijev klorid. Uz pomoć takvog dodatka moguće je povećati viskoznost i stabilnost emulzije. Također se veoma uspješno koriste različiti polimerni aditivi u cilju modifikovanja polaznog bitumena. Takvi aditivi u još većem stupnju omogućavaju da se poveća viskoznost bitumena. Pored toga, u vodenu fazu se ponekad dodaju specijalni lateksni aditivi.

УВБ-1 фотоKada se govori o bitnim svojstva bitumenskih emulzija, mora se nešto reći i o taloženju, koalescenciji i flokulaciji. Taloženje ili sedimentacija predstavlja proces obrnutog kretanja bitumena u emulziji. Proces flokulacije povezan je sa objedinjavanjem čestica bitumena u konglomerate. Ova pojava se može lako izbjeći najobičnijim miješanjem bitumenske emulzije, što dovodi do djelimičnog obnavljanja njezinih svojstava. Koalescencija je proces objedinjavanja manjih čestica bitumena uz stvaranje krupnijih čestica. Ovaj proces se, po pravilu, odigrava u momentu raspadanja emulzije.

Kada govorimo o tome kako se bitumenska emulzija proizvodi, onda je prvo, na čemu moramo da se zaustavimo – koloidni mlin. On propušta zagrijani bitumen i vodenu fazu, u njemu se bitumen razbija na mnoštvo sitnih čestica. Koloidni mlinovi predstavljaju glavni uredjaj u proizvodnji bitumenskih emulzija, a od kvalitete ovog uređaja umnogome ovisi kvaliteta krajnjeg proizvoda.

 

обновлено: June 12, 2015 автором: producing