Inovacije u cestogradnji – u čemu je prednost primjene bitumenske emulzije

Prilikom izgradnje cesta sve češće se koristi bitumenska emulzija koja se primjenjuje umjesto bitumena. Ovaj vezivni materijal pronađen je u SAD i tijekom pola stoljeća uspješno se koristi u cijelom svijetu kao jedan od sastojaka materijala za gradnju cesta.

Bitumenska emulzija služi kao vezivni materijal za podsloj kod izvođenje cesta. Fizičke značajke bitumenske emulzije su takve da materijal ne zahtijeva jako zagrijavanje prije uporabe i isti se raspodjeljuje po čitavoj površini tucanika u ravnomjernijem sloju od običnog bitumena. Cijena bitumenske emulzije izravno ovisi o cijeni sirovina.

Tandem vibration roller compactor working on asphalt pavement

Kod gradnje cesta bitumenska se emulzija koristi također i za formiranje asfaltne prevlake u uvjetima povećane vlažnosti i smanjene temperature, za popravke rupa na cestovnom zastoru temeljem suvremene tehnologije prožimanja, hladne obrade kod radova na obnovi autocesta, kod površinske dorade ishabanih slojeva ceste i t.d. Bitumenska emulzija je pogodna za uporabu kod izrade višeslojnih cestovnih zastora. Obrada pomoću ove vezivne tvari služi za površinsko i strukturno obnavljanje slojeva, spriječavanje prevremenog uništavanja magistralnih cesta, za zaštitu od djelovanja vode, za poboljšanje prianjanja pneumatika na cestovni zastor, te za povećanje pokazatelja otpornosti na habanje.

Kao rezultat primjene bitumenske emulzije cestovni zastor dobiva odlične kvalitetne pokazatelje, takve kao što su otpornost na smicanje i povećan vijek eksploatacije.

U sastav bitumenske emulzije obvezatno ulazi bitumen i voda u omjeru 50 i 40%. Od ostalih sastojaka može se izdvojiti oko 3-5% smješe sekundarnog proizvoda prerade pamukovog ulja sa sekundarnim katranom, 1% hidroksida natrija ili kalija, te drugi emulgatori.

Priprema bitumenske emulzije dijeli se na bitumensku i vodenu fazu.Bitumenska faza predstavlja smješu bitumena s različitim dodacima (aditivi, razrjeđivači i dr.). Vodenu fazu čine emulgatori koji se dodaju u pripremljenu vodu za pravljenje emulzije. Ova faza obuhvaća pripremu emulgatora od dijela smješe masne mase u vidu sekundarnog proizvoda prerade ulja pamuka i sekundarnog katrana, u procesu njihovog miješanja sa zagrijanim rastopom hidrokidsa natrija ili kalija u vodi, do potpunog rastvaranja ovakve smješe.

Kao rezultat toga, dva sastojka se uz pomoć specijalnih dozatora ubacuju u zaseban uređaj za umješavanje, koji je opremljen koloidnim mlinom sa oko 6 tisuća okretaja u minuti. Bitumen se usitnjava na čestice mikronskih razmjera koje dospijevaju u mehuriće emulzione vode i koji se nalaze u lebdećem stanju. Ovako dobiveni proizvod umješavanja naziva se bitumenska emulzija.

 

U glavne prednosti njezine primjene spada ušteda resursa i energije. Ukupni troškovi radova smanjuju se zahvaljujući povećanom vijeku eksploatacije bitumenske emulzije u vremenskim uvjetima od proljeća do pozne jeseni. Pored toga, tehnologija primjene bitumenske emulzije za izvođenje cestovnog zastora je ekološki čista, nema emisije otapala u atmosferu, niti opasnosti od eksplozije za vrijeme obrade i prijevoza bitumenske otopine.

Bitumenska emulzija poboljšava elastičnost, jačinu, adhezivna svojstva površinskog sloja autocesta, smanjuje osjetljivost na temperaturne promjene i predstavlja kvalitetan proizvod suvremene kemijske industrije.

 

 

обновлено: February 26, 2016 автором: producing