Laboratorijska oprema za dobivanje modificiranog bitumena

Моdificirani bitumeni počeli su se pojavljivati još 60-tih godina prošloga stoljeća. Njihovu pojavu omogućio je skraćeni rok uporabe gornjih slojeva cestovnih zastora uslijed povećanih osovinskih opterećenja prometnih sredstava i intenziteta prometa.   Tradicionalni asfaltobetoni nisu više mogli zadovoljiti potrebnu dugovječnost primjene cestovnih zastora. Pošto se njihova kvaliteta uglavnom određuje značajkama bitumenskih veziva, izveden je zaključak o svrsishodnosti zamjene običnih bitumena bitumenima modificiranim s polimerima.

УВБ-2-ЛU prvoj su fazi obavljana ispitivanja učinkovitosti primjene različitih polimera, kao i traženje najboljih tehnologija za njihovo usklađivanje sa bitumenom uz pomoć laboratorijskih uređaja. Vremenom su dobiveni rezultati bili sistematizirani, ali znanstvena istraživanja u oblasti modificiranog bitumena ne prestaju ni danas.

Tvrtka GlobeCore nudi istraživačkim laboratorijima, znanstvenim institutima, kao i industrijskim poduzećima, koja su specijalizirana za proizvodnju asfaltnobetonskih smjesa, gradnju i popravke cesta, mostova i nadvožnjaka, laboratorijske uređaje tipa UMB-L. Ovi su uređaji namijenjeni za izradu receptura za modificirane bitumene i za obavljanje različitih pokusa.

Uređaj radi na principu protočnog miješanja uz istodobno dispergiranje bitumena i polimera, što se omogućava na račun uporabe koloidnog mlina.

Prednosti laboratorijskih uređaja tipa UMB-L trgovačke marke GlobeCore su:

– mogućnost izvođenja pokusa izravno na mjestu proizvodnje;

– dobivanje pokusnih uzoraka modificiranog bitumena s kapacitetom do 12 litara u jednom radnom ciklusu;

– dobivanje uzoraka modificiranog bitumena za laboratorijsku analizu bez većih utrošaka polaznih materijala (bitumena, polimera, adhezionih dodataka, plastifikatora i t.d.);

– mogućnost dodavanja tečnih sastojaka u procesu izrade modificiranog bitumena;

– оperativno optimiranje tehnološkog procesa izrade modificiranog bitumena kod određivanja neophodne količine dodataka potrebnih za modifikaciju;

– mogućnost isporučivanja kako pojedinačnih uređaja, tako i u kompletu s postrojenjima namijenjenim za dobivanje modificiranih bitumena u industrijskim obujmima;

– mogućnost dobivanja savjeta od visoko kvalificiranih stručnjaka kako u fazi odabira, tako i u fazi korištenja opreme;

– udobnost u korištenju.

обновлено: September 23, 2016 автором: producing