Laboratorijska oprema za proizvodnju bitumenske emulzije

U općem slučaju laboratorijska oprema omogućava modeliranje u malim omjerima procesa koji se odvijaju u realnom svijetu. Upravo na takvoj opremi je 20-tih godina prošloga stoljeća prvi put bio dobiven takav material, kao što je bitumenska emulzija.

Većina postupaka za njezinu proizvodnju utemeljena je na emulgiranju bitumena u vodi, što se u laboratorijskim uvjetima može realizirati uz pomoć:

– mješalice s lopaticama;

– ultrazvukа;

– koloidnog mlina;

– kombiniranim postupkom.

УВБ-1ЛTvrtka GlobeCore nudi laboratorijima, znanstveno-istraživačkim institutima i industrijskim poduzećima, koja su specijalizirana za proizvodnju bitumenskih materijala, laboratorijski uređaj tipa UVB-1L, namijenjen za:

– izradu i testiranje receptura za bitumenske emulzije;

– izradu laboratorijskih uzoraka (partija) bitumenskih emulzija.

Princip rada takvih uređaja temelji se na uribavanju čestica bitumena između rotora i statora koloidnog mlina u zazoru veličine 0,5 mm i stvaranju, na granici razdvajanja vodene i bitumenske faze, sloja površinski aktivne tvari. Primjena koloidnog mlina omogućava dobivanje visoko stabilnog proizvoda, što nije uvijek moguće u slučaju uporabe običnih mješalica s lopaticama (ne ostvaruje se potrebno usitnjavanje bitumena) i ultrazvučnih vibracija (potrebno je prethodno fino usitnjavanje bitumena).

Prednosti laboratorijskih uređaja tipa UVB-1L trgovačke marke GlobeCore su:

– kontrola kvalitete dobijenih uzoraka bez većih utrošaka polaznih materijala (bitumena, vode, emulgatora i dr.);

– testiranje svake recepture bitumenske emulzije;

– proizvodnja pokusnih uzoraka kationskih i anionskih bitumenskih emulzija sa maksimalnim kapacitetom do 20 litara/minut;

– ispitivanje karakteristika materijala kod ubacivanja u njega različitih dodataka za modifikaciju;

– mogućnost isporučivanja kako pojedinačnih uređaja, tako i u kompletu s bitumensko-emulzionim postrojenjima namijenjenim za dobivanje proizvoda u industrijskim omjerima;

– rad u poluautomatskom režimu;

– оprema može biti posebno korisna proizvođačima bitumenskih emulzija koji izrađuju recepture u skladu s lokalnim zahtjevima;

– mogućnost dobivanja savjeta od visoko kvalificiranih stručnjaka kako u fazi odabira, tako i u fazi korištenja opreme;

– udobnost u korištenju.

 

 

 

обновлено: February 26, 2016 автором: producing