Odlike modificiranog bitumena za dobivanje krovnih prajmera

Za izradu krovnih osnova koriste se materijali koji na svojoj površini mogu imati pore i koji ne mogu osigurati dovoljnu adheziju sa krovnim pokrivačem. Ako se mini otvori ne zatvore pravovremeno, u njih će se uvući voda. Ovo je nepoželjno pošto se kod promjene temperatura i naknadnog smrzavanja/topljenja na temeljnoj površini stvaraju pukotine, a sam krovni pokrivač se razara.

Da bi se uklonio poguban utjecaj poroznosti i povećala čvrstoća prianjanja osnove krova sa krovnim pokrivačem, obije se površine obrađuju tečnim osnovnim slojem (prajmerom) koji je izrađen na temelju bitumena.

Prajmer predstavlja koncentriranu disperziju naftnih bitumena koji se odlikuju temperaturom omekšavanja koja nije manja od 80 ºС i specijalno odabranih otapala.

Prilikom uporabe bitumena za stvaranje filmskog premaza neophodno je uzeti u obzir oblasti primjene materijala za dobivanje boja i lakova, pošto je vodonepropusnost veziva znatno niža nego kod kaučuka i drugih plastičnih masa. Osim toga, bitumen ima dobra antikorozijska svojstva i visoke dielektrične pokazatelje. Sirovinska je osnova za proizvodnju bitumena, praktički, neiscrpna, što nam daje za pravo davati optimističke prognoze glede prelaska nekih boja i lakova na bitumenski temelj.

Pri tome se nemodificirani bitumen u sastavu premaza mora zamijeniti, pošto ne odgovara postojećim standardima.

Uvođenje modifikatora omogućava izradu bitumenskih materijala za proizvodnju boja i lakova na novoj razini: dobiva se mogućnost nanošenja istih na metalne površine, u cilju prekrivanja rđe. Tom se prilikom ne mora obavljati skupocjena procedura čišćenja površine postupkom pjeskarenja.

Rđa u ovom slučaju istupa u ulozi komodifikatora koji ne da pogoršava, već, naprotiv, poboljšava eksploatacijska svojstva bitumenskih premaza.

Uporaba modifikatora omogućava poboljšanje kvalitete dobivenih temeljnih premaza i povećanje njihovih adheziono-mehaničkih svojstava. Prajmeri povećavaju rok korištenja   betona na račun maksimalnog pronicanja u površinu prilikom nanošenja i kasnijeg uklanjanja svih nepovezanih čestica.

 

 

 

обновлено: February 26, 2016 автором: producing