Laboratorijski uređaji

УВБ-1Л

Laboratorijski uređaj za pripremu bitumenskih emulzija UVB-1-L

Laboratorijski bitumenski uređaj je predviđen:

-za izradu malih serija bitumenskih emulzija;

– za razradu receptura vodeno-bitumenske emulzije, u ovisnosti od sastava komponenti emulzije, kao i od oblasti primjene emulzije.

Ovaj uređaj može biti isporučen zajedno s uređajem za pripremu bitumenskih emulzija UVB-1,ali i kao samostalni proizvod.

УМБ лаб 2 пнг

Laboratorijski uređaj za pripremu modificiranog bitumena UVB-2-L

Laboratorijski uređaj za modifikaciju bitumena je dizajniran za pripremu modificiranog bitumena u malim količinama (ne više od 10 litara u tijeku jednog radnog ciklusa). Za pripremu modificiranog bitumena koristi se načelo stalnog miješanja uz istovremenu disperziju bitumena i polimera (uz korištenje mlina).
 
   
обновлено: June 9, 2016 автором: producing