Uređaji za pripremu bitumenske emulzije UVB-1

101_Done-600x397-600x397

Uređaj za pripremu bitumenske emulzije UVB-1 (1 m³/h )

Vodeno-bitumenski uređaj tipa UVB-1 je namijenjen za proizvodnju anionskih i kationskih bitumenskih emulzija. Bitumenske emulzije se koriste u cestogradnji za ravnanje stare cestovne površine prije nanošenja asfalta, pripremu hladne asfaltne smjese, površinsku obradu prometnih površina,uređenje tankih zaštitnih slojeva, kao i za krpanje jama i druge popravke. Uređaj je dizajniran za unutrašnju uporabu, kao i vanjsku pod nastrešnicom.

УВБ-1 2

Uređaj za pripremu bitumenske emulzije, kapaciteta 2 m³/h

Princip rada uređaja temelji se na naizmjeničnom miješanju komponenata u hidrodinamičkim mikserima pri određenom tlaku i temperaturi. Zahvaljujući jedinstvenom dizajnu, hidrodinamički mikser omogućuje trenutačno miješanje komponenti u procesu, što čini proizvod kompaktnim i manjim potrošačem energije.
 
УВБ-8 (в конт

Uređaj za pripremu bitumenske emulzije kapaciteta 8 m³/h

Za eksploataciju opreme na otvorenom prostoru, uređaji su dostupni u kontejnerima roletne ili zaštitne izrade. Za unutarnju ili eksploataciju pod nastrešnicom, uređaji su dostupni u kontejnerima otvorene izrade. Uređaji tipa UVB-1 kapaciteta 1m³/h, 2 m³/h proizvode su u kontejnerima otvorene i roletne izrade. Uređaj UVB-1 kapaciteta 8 m³/h proizvodi se u kontejnerima otvorene, roletne i zaštitne izrade.

   
обновлено: June 9, 2016 автором: producing