Uređaj za pripremu bitumenske emulzije, kapaciteta 2 m³/h

Tehničke karakteristike vrijednost
Max. produktivnost (s obzirom na vrijeme pripreme), m³/h 2*
Potrošnja bitumena, m³/h (minimalno) 1,5
Potrošnja vode, m³/h 0,6-1,5*
Potrošnja potpaljivača, dm³/h 0-50*
Potrošnja kiseline, dm³/h 5-20*
Potrošnja emulgatora, dm³/h 5-20*
Potrošnja prianjajućih dodataka, dm³/h 1-20*
Tlak bitumena na ulazu u uređaj, max Mpa 0,2
Tlak bitumena plasiranog u mikser, Mpa 1,4-1,6
Tlak vodene faze plasirane u mikser, Mpa 0,2
Temperatura bitumena na ulazu u uređaj, °C 140-160
Temperatura vode na ulazu u uređaj, °C 40-60*
Visina podizanja emulzije nakon uređaja, m (max) 15
Utvrđena snaga, kW (max) 17
Napon napajanja pri 50Hz, V 380
Tlak komprimiranog zraka, bar 4-6
Potrošnja zraka, dm³/min 250
Dimenzije (D/Š/V) mm 2340 /2080/2080
Težina, kg (max) 1260

*Ovisno od sastava

Princip rada uređaja temelji se na naizmjeničnom miješanju komponenata u hidrodinamičkim mikserima pri određenom tlaku i temperaturi. Zahvaljujući jedinstvenom dizajnu, hidrodinamički mikser omogućuje trenutačno miješanje komponenti u procesu, što čini proizvod kompaktnim i manjim potrošačem energije. Konačna faza dobivanja homogene vodeno-bitumenske emulzije ostvaruje se u hidrodinamičkom mikseru tipa “Koloidni mlin”, što omogućuje dobivanje izlaznog proizvoda zajamčeno visoke kvalitete.

Za kontrolu radnih parametara u sustavu predviđeni su mjerni instrumenti koji omogućuju rad opreme, kako u ručnom tako i u polu-automatskom režimu rada.

УВБ-1 2

обновлено: February 27, 2015 автором: producing