Uređaj za pripremu bitumenske emulzije UVB-1 (1 m³/h )

Vodeno-bitumenski uređaj tipa UVB-1 je namijenjen za proizvodnju anionskih i kationskih bitumenskih emulzija. Bitumenske emulzije se koriste u cestogradnji za ravnanje stare cestovne površine prije nanošenja asfalta, pripremu hladne asfaltne smjese, površinsku obradu prometnih površina,uređenje tankih zaštitnih slojeva, kao i za krpanje jama i druge popravke. Uređaj je dizajniran za unutrašnju uporabu, kao i vanjsku pod nastrešnicom.

УВБ-1 (ролет)(ПНГ)^D9803775EBBB664F60E860AFA489F5959E20D6D1C322BA8414^pimgpsh_fullsize_distr

Tehničke karakteristike vrijednost
Max. produktivnost (uzimajući u obzir vrijeme pripreme), m³/h 1
Potrošnja bitumena m³/h (minimalno) 0,97
Potrošnja vode, m³/h 0,6-0,7*
Potrošnja potpaljivača, dm³/h 0-50*
Potrošnja kiseline (lužine), dm³/h 1-20*
Potrošnja emulgatora, dm³/h 1-20*
Potrošnja prianjajućih dodataka, dm³/h 1-20*
Tlak bitumena na ulazu u uređaj, max MPa 0,2
Tlak bitumena plasiranog u mikser, Mpa 14-16
Tlak vodene faze plasirane u mikser, MPa 0,2
Temperatura bitumena na ulazu u uređaj, °C 140-160
Temperatura vode na ulazu u uređaj, °C 40-60
Visina podizanja emulzije nakon uređaja, m (max) 15
Utvrđena snaga, kW (max) 17
Napon napajanja pri 50Hz, V 380
Tlak komprimiranog zraka, bar 4-6
Potrošnja zraka, dm³/min 100
Dimenzije (D/Š/V) mm 2250 /1750/1840
Težina, kg (max) 1050

*Ovisno od sastava

обновлено: February 27, 2015 автором: producing