Uređaji za pripremu modificiranog bitumena UVB-2

6 300x178 Uređaji za pripremu modificiranog bitumena UVB 2

Uređaj za pripremu modificiranog bitumena UVB-2 (4 m³/h).

Uređaj tipa UVB-2 je namijenjen za modificiranje bitumena, uvođenjem u cestovni bitumen polimera,ljepila i plastifikatora. Modificirani bitumen koristi se u pripremi gornjeg sloja asfalta, izradi zaštitnih slojeva cementno-betonskih površina i zatvaranju pukotina.

1 насосная станция 300x221 Uređaji za pripremu modificiranog bitumena UVB 2

Uređaj za pripremu modificiranog bitumena, kapaciteta 20 m³/h

Povećanje opsega izgradnje i popravka cesta dovodi do povećanja potražnje modificiranog bitumena. Uređaj za izradu modificiranog bitumena kapaciteta 20 m³/h rješava te probleme. Dvodijagramna shema napona, koja se koristi kod tih uređaja, omogućuje smanjenje opterećenja na oštre dijelove mlina i na taj način povećava njihov vijek trajanja.