U Vijetnamu je pušteno u rad i uspješno radi postrojenje UVB-2.

Dana 8. svibnja završeni su radovi na puštanju postrojenja u rad i njegovog optimiranju u Vijetnamu. U jednu građevinsku organizaciju u ovoj zemlji bilo je isporučeno postrojenje tipa UVB-2 (kapaciteta 22 m³/sat) za modifikaciju bitumena polimerima.

Modificirani bitumen, dobiven na postrojenjima UVB pod trgovačkom markom GlobeCore, koristi se u gradnji i remontu autocesta, mostova i nadvožnjaka.

Postrojenja ovog tipa veoma su tražena od poduzeća koja se bave popravkama cesta i izradom asfaltnih putnih zastora, hidroizolacijom zgrada i postavljanjem mekih krovova.

обновлено: February 26, 2016 автором: producing